Integritetspolicy

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Hos oss på Fotograf Paulina AB är Paulina Holmgren ansvarig för den information vi bearbetar i samband med fotografering. Denna information innefattar bild på dig/porträtt, ditt namn, din e-postadress, din postadress, telefonnummer och används på följande sätt:

Vi använder extern server för att lagra bilder, mottagarlistor för e-postutskick och fakturauppgifter i kundregister. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till en tredje part.
All information lagras på en säker server med syfte att:

• Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem
• Publicera bilderna på min egna hemsida och sociala medier för att visa mina jobb• Distribuera nyhetsbrev
• Skicka faktura via e-post

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid fototillfället eller i samband med detta. Vi sparar dina personuppgifter i 7 år efter att vi fakturerat dig eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen.
Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att vi lagrar uppgifter om dig enligt ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post på: fotograf@paulina.se
Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn är senast uppdaterad 2018-05-25.